Αρχική

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π. με έδρα τα Μεσόγεια Αττικής. Θα υλοποιεί προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, προγράμματα υπέρ των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, προγράμματα εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, μέσα από συγχρηματοδοτούμενα έργα, τόσο από τους πόρους του ΛΑΕΚ, όσο και αυτοχρηματοδοτούμενα.

 

Διαθέτει  υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στις ομάδες στόχου του και διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με επιχειρήσεις, ώστε να βοηθά την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο με επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τοποθέτηση καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης.


Το Κε.Δι.Βι.Μ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει άτομα στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 

  • Πληροφορική
  • Οικονομία - Διοίκηση
  • Τουρισμός - Παροχή Υπηρεσιών
  • Περιβάλλον
  • Παιδαγωγικά
  • Υγεία και Πρόνοια
  • ΜΜΕ και Επικοινωνίες
  • Αγροτικά
  • Τεχνικά Επαγγέλματα και Μεταφορές
  • Πολιτισμός – Αθλητισμός

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 6612940 ή μεταβείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©