Επιδοτούμενα Προγράμματα

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher (Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας), που θα προκηρυχθούν το 2016 συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγουν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για ανέργους από 18 ετών και άνω, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου.

 

Επιδοτούμενα Προγράμματα


Τα προγράμματα voucher, διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Με τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση σε δυναμικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα προγράμματα Voucher δίνουν την ευκαιρία ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας για περισσότερους ανέργους  σε ολόκληρη τη χώρα.


Νέα προγράμματα Voucher προκηρύσσονται και υλοποιούνται συνεχώς, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες εκπαίδευσης και εργασίας του άνεργου πληθυσμού. Όσοι  επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και να επωφεληθούν από τα προγράμματα Voucher μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κε.Δι.Βι.Μ. ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στo τηλ. 210-6612940ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 6612940 ή μεταβείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©